Mencions legals

Responsable del contingut:
Grup pirinenc excursionista nord-català (G.P.RENC)
SIREN 538 200 551
B.P. 900-10
F-66500 Prada

Telèfon/fax: +33 (0) 4 68 96 46 41
Formulari de contacte

President:
Antoine Glory
2, carrer de les roses
F-66500 Rià i Cirac

Allotjament proveït per:
Felip Manyer i Ballester,
21, carrer Marc Seguin
F-66000 Perpinyà
Formulari de contacte

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició de les vostres dades personals escrivint al G.P.RENC.